Jako zrno hořčičné - obrazová příloha


Václav Šubrt, farář v Krabčicích, "duchovní otec" Václava Řezníčka, získal jej pro evangelizační práci v církvi.Václav Řezníček, "náš první apoštol", zakladatel práce mezi českými evangelíky na severu.Dům v Modlanské ulici, od roku 1902 sídlo sboru v Trnovanech.Eugen Zelený, první farář sboru, od roku 1929, foto z roku 1931.Farář Eugen Zelený s konfirmandy - dvorek domu s modlitebnou v Trnovanech (asi 1931-32).Farář Eugen Zelený při pozdravu shromáždění ke stému výročí počátku práce mezi českými evangelíky na severu. 14.11.1993Jedna z nejstarších konfirmačních fotografií faráře Zdeňka Somolíka v Teplicích.Civilní portrét faráře Zdeňka Somolíka.Konfirmace v r. 1958. Sedící zleva: vikář Igor Hájek, kurátorka Slavie Radechovská a farář Zdeněk Somolík.Josef a Marta Tejkalovi na dvorku domu s modlitebnou v Trnovanech kolem roku 1930. Rodiče Amose Tejkala. Ve Sládkově ulici si vystavěli rodinný dům, který se později stal farou sboru.Obrázky z konfirmace Ludmily Nevečeřalové (Jirsákové), Růženy Titěrové (Jancykové), Blanky Hejdové, Věry Hladíkové, Jany Matuchové, Pavla Matucha, Milana Kochaníka a Milana Pokorníka.Farář Amos Tejkal při výkladu na biblické hodině.Farář Amos Tejkal za stolem páně.Otec Jaroslav Titěra se synem - kurátorem Miroslavem Titěrou a manžely Tejkalovými a částí rodiny Jiráčkovy.Kurátor Miroslav Titěra v typickém postoji při rozhovoru.Fotografie z pohřbu seniora Zdeňka Somolíka, teplické shromáždění. Zleva: senior FS Janovský, lounský farář Josef Šplíchal, kurátor Miroslav Titěra.Konfirmace 23.5.1993, farář Amos Tejkal a kurátor Miroslav Titěra.Manželé Růžena a Miroslav Titěrovi ve chvíli oddechu."Zprava i zleva obklopil jsi mne."Kurátor Pavel Andrejs. Zde zdraví konfirmandy. V pozadí farář Amos Tejkal.Farář Tomáš Pištora při kázání.Farář Pištora pracuje s dětmi.

Pištorovi při návštěvě sboru v r. 2005.Instalace faráře Jana Opočenského seniorem Petrem Čapkem. Listopad 2003Část rodiny faráře Jana Opočenského v době příchodu do Teplic v r. 2003.

Bratr kurátor Willy Gröger.Pěvecký sbor z r. 1957.Pěvecký sbor - jedno z posledních obsazení.Staršovstvo sboru, volené v r. 2002. Zleva: Jolana Doubravová, Dr. Mirjam Stará, Jiří Kloboučník, Eva Andrejsová, Hana Vondráčková, Věra Grögerová, Hana Rejchrtová, Jaroslava Žaloudková, Rudolf Kubec, Dr. Vlasta Kittlerová, Růžena Jancyková, Pavel Jirsák, Milan Jancyk, farář Amos Tejkal, kurátor Willy Gröger. Na snímku chybí Jana Matuchová.Dokončování stavby kostela v roce 1948.

Kostel a fara - přerušení stavby na podzim 1938.Profesor Dr. Jaro Křivohlavý CSc, hovořící na téma "Odpuštění" o adventu 2004.Senátor Zdeněk Bárta, farář naší církve při výkladu na téma našeho vstupu do EU 2.5.2004.Profesor Jan Valta, který s manželkou připravil v našem sboru dva adventní koncerty.Vánoční hra v roce 2004. Zleva ovečky: Nikol, Viki, Hanička, Láďa a Bára.Konfirmace v r. 1993.Povídání Dr. Vlasty a Jany Kittlerových o návštěvě Pištorových v USA v r. 2004.