Ekumenické setkání žen v dubnu 2018

V sobotu 21. dubna přijela na pozvání do našeho sboru známá socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSC.

Ústřední téma krátké přednášky a následné besedy bylo „Češi a jejich pozice v Evropě“, ale hovor se stočil i jinam. Jiřina Šiklová toho prožila opravdu hodně a má posluchačům co rozdávat. V debatě jsme pokračovali po společném obědě i na farní zahradě.

Odpolední program zahrnoval společný výlet turistickým vláčkem Humboldt na Doubravskou horu. Z ní je překrásný výhled na panorama Krušných hor i město Teplice. I když se jarního ekumenického setkání žen tentokrát zúčastnili i někteří muži, nikdo nelitoval. Byl to zdařilý den, za který děkujeme Pánu Bohu.