Návštěva bratří a sester z Altenbergu 20. ledna

Hostům se u nás líbilo!

V sobotu 20. ledna odpoledne byli našimi hosty farníci ze sousedního Altenbergu a okolí. Staršovstva devíti evangelických sborů se sešla v hotelu Panorama v Teplicích a projevila přání setkat se s námi. V modlitebně jsme si společně zazpívali, přijali svátost Večeře Páně, kterou vysluhovali faráři David Keller a Dan Páleník, dostalo se nám požehnání na cestu a na závěr jsme se sešli v presbyterně u pohoštění.

Společenství to bylo příjemné a srdečné, jazyková bariéra byla ještě menším problémem, když altenbergská paní farářová je původem z Čech. Těšíme se na další setkání, možná v Altenbergu?