Českobratrská církev evangelická

Název naší církve má vyjádřit co nejpřesněji základnu, na které spočíváme:

Snažíme se být církví tradiční - ve smyslu uchování pokladu pochopení Boha a evangelia Ježíše Krista, jak je hlásán Písmem, a jak byl svěřen našim otcům reformátorům.

Snažíme se být církví moderní - ve smyslu dopadu evangelijní svobody, lásky a pravdy do naší doby a jejích mezilidských vztahů. V budoucnosti i přítomnosti čekáme a přijímáme nové skutky Boží.

Jsme církví otevřenou pro každého i různým názorům uvnitř sebe samé, stejně jako vůči dalším církvím a náboženstvím (ekumenicky). Chráníme se povýšenosti a sektářství - jsme jen částí jediné, všeobecné církve Kristovy.

Základní jednotkou naší církevní struktury je farní sbor, řízený voleným staršovstvem. Sbory na určitém území se sdružují v senioráty (zhruba o velikosti krajů). Nejvyšší orgán církve je synod, asi stočlenné volené shromáždění, v němž je zastoupen každý sbor i instituce spojená s Českobratrskou církví evangelickou (ČCE) - např. Diakonie ČCE. Práci církve řídí synodní rada v Praze, vedená synodním seniorem (v současnosti Daniel Ženatý) a synodním kurátorem (v současnosti Vladimír Zikmund).

30.11.2015 farář Dan Páleník
počítadlo.abz.cz